KDO SMO

Nina Rotner (teacher - ATVD):

Pevka, pedagoginja in prva slovenka s pridobljenim certifikatom (ATVD) za poučevanje Alexander tehnike. Z Alexander tehniko se je prvič spoznala leta 2010, med študijem jazz petja na slovitem "Jazz-Institut Berlin", kjer je leta 2015 tudi diplomirala. Pred tem je na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani študirala Jazz in pop petje. Leta 2013 je diplomirala na Teološki fakulteti v Ljubljani. Je aktivna članica DBG-ja (Bundesverband Detuscher Gesangspädagogen) in ATVD. V letu 2019 je prevzela glasbeno vodstvo v programu Junge Deutsche Oper.  Od leta 2018 redno organizira mednarodno izmenjavo, strokovne tečaje in seminarje Alexander tehnike v Sloveniji. Je ustanoviteljica "Alexander tehnike Slovenija" in vodilna strokovnjakinja na področju Alexander tehnike v slovenskem prostoru. V gosteh imamo v rednih intervalih tudi učitelje iz tujine. Datumi o možnostih individualnih ur, strokovnih izobraževanjih in tečajih pri teh učiteljih so redno objavljeni na spletni strani, kot tudi na naši Facebook strani.

Jörg Aßhoff (master teacher - ATVD):

Od leta 1993 redno poučuje na različnih faklutetah (Ljudska univerza), šolah za govorno terapijo, tečajih in privatnih praksah. Alexander tehniko poučuje tudi na Fakulteti za umetnost (Universität der Künste). Od leta 1999 do 2003 je organiziral in asistiral na šoli Alexander tehnike za usposabljanje učiteljev. Januarja 2004 je ustanovil lastno šolo „Alexander-Technik-Schule Berlin”, ki je priznana tudi iz strani  Nemškega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Je redni učitelj na treh šolah za usposabljanje učiteljev v Nemčiji in Franciji.

Petra von Ondarza (master teacher - ATVD):

Pričela z učenjem  Alexander tehnike leta 1985 med študijem Modernega plesa in Kontaktne improvizacije v Parizu. Od leta 1991 poučuje Alexander tehniko v privatni praksi v Hamburgu, ter od leta 1997 tudi v Berlinu. Od leta 1992 do 1996 je študirala Body-Mind Centering/Integrative Movement Therapy pri Lindi Hartley. Leta 2010 jepridobila magistrski naslov iz prodročja verskih študij na Freie Universität Berlin. Od leta 2004 je redna asistentka na „Alexander-Technik-Schule Berlin”.

 

IMPRESSUM

Nina Rotner
Emdener Straße 7
10551 Berlin

www.ninarotner.com
info@alexandertehnika.si 

©Foto: Nina Rotner, Alexander Technique Trust, STAT, SmSTATVarstvo osebnih podatkov

 "Alexander tehnika" kot upravljavec skrbno varujemo osebne podatke ter spoštujemo evropske in slovenske veljavne predpise ter mednarodne standarde.

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatek je katerikoli podatek v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, kot na primer: ime in priimek, domači naslov, lokacija (telefon lahko oddaja lokacijo), spletni identifikator (IP naslov), elektronski naslov, telefonska številka ipd.

Kaj pomeni obdelava osebnih podatkov in kdaj se osebni podatki lahko obdelujejo?

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če tako določa zakon, ali če je podana ustrezna pravna podlaga.

Pravice posameznika

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in ima v tem primeru pravico do naslednjih informacij iz evidence dejavnosti obdelave:

 • namen obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabnike ali vrste uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • obdobje hrambe osebnih podatkov,
 • obstoj pravice, da zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali obstoj pravice do ugovora obdelavi,
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 Če kot posameznik menite, da osebni podatki, ki jih o vas obdelujemo, niso točni, vas prosimo, da nas na to pisno opozorite, saj imate pravico zahtevati, da podatke popravimo.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prikliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glej pravico do ugovora);
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije in Republike Slovenije.

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

 • za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
 • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu;
 • iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja;
 • za namen arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene;
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo v primeru, če:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebuje posameznik, na katerega se nanašajo,
 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

Če je posameznik zahteval omejitev iz navedenih razlogov, potem se lahko podatki le še shranjujejo, vse druge vrste obdelav pa se lahko izvajajo le:

 • s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
 • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali Republike Slovenije.

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov je o preklicu omejitve treba obvestiti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko pisno zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo uporabe

Upravljavec vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke, izbrise in omejitve obdelave razen, če:

 • se to izkaže za nemogoče;
 • vključuje nesorazmeren napor.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabni, strojno berljivi in interoperabilni obliki in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu brez oviranja kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do prenosljivosti podatkov je dopustna samo, kadar je to tehnično izvedljivo. Uresničevanje te pravice ne posega v pravico do izbrisa.

Pravica do prenosljivosti podatkov se ne uporablja za obdelavo potrebno:

 • za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu;
 • pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

Pravica do ugovora

Pri "Alexander tehniki" osebnih podatkov ne obdelujemo za namene neposrednega trženja, zato ni razloga, da kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kadar je povezano s takim neposrednim trženjem.

Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, obvesti pritožnika o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na Informacijskega pooblaščenca. Informacijski pooblaščenec vas bo obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.