POSTATI UČITELJ

Zaradi narave dela in ker je Alexander tehnika zaščiteno ime, morajo biti za poučevanje tehnike izpolnjeni določeni pogoji.

Za pridobitev certifikata učitelja Alexandrove tehnike je potrebno opraviti šolanje na šolah priznanih iz strani ATVD, AmSAT, STAT itd. Certifikat lahko pridobijo torej tisti, ki so opravili skupno 1600 ur Alexander tehnike, pod vodstvom certificiranega učitelja za izobraževanje bodočih učiteljev. Učenec mora biti v šoli prisoten najmanj 3 ure/dan in sicer najmanj 4x/teden. Najbližje certificirane šole so v Avstriji in Nemčiji. 


Za osebne potrebe se lahko tehnike priučite na tečajih, privatnih urah - glede tega seveda ni omejitev. "Alexander tehnika Sovenija" redno ponuja izmenjavo znanja učiteljev iz tujine, tako da je znanje v rednih intervalih dostopno tudi v Sloveniji.